Engelsk-Norsk oversettelse av outfox

Oversettelse av ordet outfox fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

outfox på norsk

outfox
general? outfox
Synonymer for outfox
Liknende ord

 
 

Definisjoner av outfox
verb
1. outfox - outdo someone in trickery
  outgo, outmatch, outperform, outdo, outstrip, exceed, surmount, surpass get the better of; "the goal was to best the competition"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk