Engelsk-Norsk oversettelse av outpouring

Oversettelse av ordet outpouring fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

outpouring på norsk

outpouring
generalsubst. utstrømmende [n], utgytende [n]
Synonymer for outpouring
Liknende ord

 
 

Dine siste søk