Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord overreach. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

overreach som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) overreachoverreachingoverreached
Indikativ
1. Presens
ioverreach
youoverreach
heoverreaches
weoverreach
youoverreach
theyoverreach
8. Presens perfektum
ihave overreached
youhave overreached
hehas overreached
wehave overreached
youhave overreached
theyhave overreached
2. Preteritum (Fortid)
ioverreached
youoverreached
heoverreached
weoverreached
youoverreached
theyoverreached
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad overreached
youhad overreached
hehad overreached
wehad overreached
youhad overreached
theyhad overreached
4a. Presens futurum
iwill overreach
youwill overreach
hewill overreach
wewill overreach
youwill overreach
theywill overreach
11a. Preteritum futurum
iwill have overreached
youwill have overreached
hewill have overreached
wewill have overreached
youwill have overreached
theywill have overreached
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould overreach
youwould overreach
hewould overreach
wewould overreach
youwould overreach
theywould overreach
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have overreached
youwould have overreached
hewould have overreached
wewould have overreached
youwould have overreached
theywould have overreached
Konjunktiv
6. Subject
ioverreach
youoverreach
heoverreach
weoverreach
youoverreach
theyoverreach
13. Present perfect
ihave overreached
youhave overreached
hehave overreached
wehave overreached
youhave overreached
theyhave overreached
Preteritum (Fortid)
ioverreached
youoverreached
heoverreached
weoverreached
youoverreached
theyoverreached
Pluperfect
ihad overreached
youhad overreached
hehad overreached
wehad overreached
youhad overreached
theyhad overreached
Imperativ
Bekreftende
youoverreach
weLet's overreach
youoverreach
Nektende
youdon't overreach! (do not overreach)
youdon't overreach! (do not overreach)