Engelsk-Norsk oversettelse av pack in

Oversettelse av ordet pack in fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

pack in på norsk

pack in
workverb pakke sammen, legge av
Liknende ord

 
 

Dine siste søk