Engelsk-Norsk oversettelse av pelting rain

Oversettelse av ordet pelting rain fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

pelting rain på norsk

pelting rain
meteorologysubst. styrtregn [n], styrtskur [u], slagregn [n], piskende regn [n]

 
 

Dine siste søk