Engelsk-Norsk oversettelse av pick out

Oversettelse av ordet pick out fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

pick out på norsk

pick out
choiceverb velge, velge ut, plukke ut
  informationverb velge ut, plukke ut
Synonymer for pick out
Eksempler med oversettelse
Help me pick out a tie to go with this suit.
Don't pick up that phone.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk