Engelsk-Norsk oversettelse av pinking scissors

Oversettelse av ordet pinking scissors fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

pinking scissors på norsk

pinking scissors
toolssubst. tannet saks [u]
Liknende ord

 
 

Dine siste søk