Engelsk-Norsk oversettelse av pull down

Oversettelse av ordet pull down fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

pull down på norsk

pull down
healthverb gjøre matt
  buildingverb demolere, rasere, rive ned, ødelegge
Synonymer for pull down
Antonymer for pull down
Eksempler med oversettelse
A whistle blew, and the boat slowly began to pull out of port.
I didn't pull the trigger.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk