Engelsk-Norsk oversettelse av react upon

Oversettelse av ordet react upon fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

react upon på norsk

react upon
influenceverb gjenvirke på
Eksempler med oversettelse
Tom was unsure how to react.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk