Engelsk-Norsk oversettelse av reciter

Oversettelse av ordet reciter fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

reciter på norsk

reciter
poetry - mansubst. resitatør [u]
  poetry - womansubst. resitatør [u], resitatrise [u]
Synonymer for reciter
Liknende ord

 
 

Definisjoner av reciter
subst.
1. reciter - someone who recites from memory
  talker, verbaliser, verbalizer, speaker, utterer someone who expresses in language; someone who talks (especially someone who delivers a public speech or someone especially garrulous); "the speaker at commencement"; "an utterer of useful maxims"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk