Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord regale. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

regale som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) regaleregalingregaled
Indikativ
1. Presens
iregale
youregale
heregales
weregale
youregale
theyregale
8. Presens perfektum
ihave regaled
youhave regaled
hehas regaled
wehave regaled
youhave regaled
theyhave regaled
2. Preteritum (Fortid)
iregaled
youregaled
heregaled
weregaled
youregaled
theyregaled
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad regaled
youhad regaled
hehad regaled
wehad regaled
youhad regaled
theyhad regaled
4a. Presens futurum
iwill regale
youwill regale
hewill regale
wewill regale
youwill regale
theywill regale
11a. Preteritum futurum
iwill have regaled
youwill have regaled
hewill have regaled
wewill have regaled
youwill have regaled
theywill have regaled
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould regale
youwould regale
hewould regale
wewould regale
youwould regale
theywould regale
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have regaled
youwould have regaled
hewould have regaled
wewould have regaled
youwould have regaled
theywould have regaled
Konjunktiv
6. Subject
iregale
youregale
heregale
weregale
youregale
theyregale
13. Present perfect
ihave regaled
youhave regaled
hehave regaled
wehave regaled
youhave regaled
theyhave regaled
Preteritum (Fortid)
iregaled
youregaled
heregaled
weregaled
youregaled
theyregaled
Pluperfect
ihad regaled
youhad regaled
hehad regaled
wehad regaled
youhad regaled
theyhad regaled
Imperativ
Bekreftende
youregale
weLet's regale
youregale
Nektende
youdon't regale! (do not regale)
youdon't regale! (do not regale)