Engelsk-Norsk oversettelse av repent

Oversettelse av ordet repent fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

repent på norsk

repent
feelingsverb angre seg
Synonymer for repent
Avledede ord av repent
Liknende ord

 
 

Definisjoner av repent
verb
1. repent - feel remorse for; feel sorry for; be contrite about
  regret, rue
  experience, feel go through (mental or physical states or experiences); "get an idea"; "experience vertigo"; "get nauseous"; "receive injuries"; "have a feeling"
2. repent - turn away from sin or do penitence
  atone
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk