Engelsk-Norsk oversettelse av resettle

Oversettelse av ordet resettle fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

resettle på norsk

resettle
generalverb bosette seg igjen
Synonymer for resettle
verb settle , locate
Avledede ord av resettle
Liknende ord

 
 

Definisjoner av resettle
verb
1. resettle - settle in a new place; "The immigrants had to resettle"
  locate, settle discover the location of; determine the place of; find by searching or examining; "Can you locate your cousins in the Midwest?"; "My search turned up nothing"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk