Engelsk-Norsk oversettelse av rub out

Oversettelse av ordet rub out fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

rub out på norsk

rub out
writingverb utrote, viske ut, stryke ut
Synonymer for rub out
Liknende ord

 
 

Dine siste søk