Engelsk-Norsk oversettelse av salty

Oversettelse av ordet salty fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

salty på norsk

salty
generaladjektiv salt, brakk
  culinaryadjektiv salt
Synonymer for salty
Antonymer for salty
Anagram av salty
Eksempler med oversettelse
The salad is very salty.
Liknende ord

 
 

Definisjoner av salty
adjektiv
1. salty - containing or filled with salt; "salt water"
  sweet, fresh pleasing to the senses; "the sweet song of the lark"; "the sweet face of a child"
  tasty pleasing to the sense of taste; "a tasty morsel"
  briny, brackish slightly salty (especially from containing a mixture of seawater and fresh water); "a brackish lagoon"; "the briny deep"
  saliferous containing or yielding salt; "saliferous formations"; "salt domes"
  saline containing salt; "a saline substance "; "salty tears"
  saltish somewhat salty
2. salty - one of the four basic taste sensations; like the taste of sea water
  tasty pleasing to the sense of taste; "a tasty morsel"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk