Engelsk-Norsk oversettelse av sassy

Oversettelse av ordet sassy fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

sassy på norsk

sassy
general? sassy
Synonymer for sassy
Eksempler med oversettelse
Don't get sassy with me young lady!
Liknende ord

 
 

Dine siste søk