Engelsk-Norsk oversettelse av scoff

Oversettelse av ordet scoff fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

scoff på norsk

scoff
commentsubst. hån [n], gykkel [n]
Synonymer for scoff
Avledede ord av scoff
Liknende ord

 
 

Definisjoner av scoff
verb
1. scoff - treat with contemptuous disregard; "flout the rules"
  flout
  brush aside, brush off, discount, push aside, disregard, ignore, dismiss give a reduction in price on; "I never discount these books-they sell like hot cakes"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk