Engelsk-Norsk oversettelse av scotch

Oversettelse av ordet scotch fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

scotch på norsk

scotch
rumorverb kvele, gjøre slutt på
Synonymer for scotch
Avledede ord av scotch
Liknende ord

 
 

Definisjoner av scotch
subst.
1. Scotch - whiskey distilled in Scotland; especially whiskey made from malted barley in a pot still
  whiskey, whisky a liquor made from fermented mash of grain
  rob roy a manhattan cocktail made with Scotch whiskey
  drambuie a sweet Scotch whisky liqueur
verb
1. scotch - make a small cut or score into
  nock, score, mark make underscoring marks
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk