Engelsk-Norsk oversettelse av seasonal

Oversettelse av ordet seasonal fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

seasonal på norsk

seasonal
generaladjektiv sesongs-
Synonymer for seasonal
Antonymer for seasonal
Avledede ord av seasonal
Anagram av seasonal
Liknende ord

 
 

Definisjoner av seasonal
adjektiv
1. seasonal - occurring at or dependent on a particular season; "seasonal labor"; "a seasonal rise in unemployment"
  year-around, year-round operating or continuing throughout the year; "a year-round resort"; "a year-round job"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk