Engelsk-Norsk oversettelse av serenity

Oversettelse av ordet serenity fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

serenity på norsk

serenity
feelingssubst. serenitet [u]
  calmnesssubst. sinnsro [n], rolig [n], rofylthet [u]
Synonymer for serenity
Eksempler med oversettelse
Nature photos of animals taken in complete tranquility and serenity, are truly masterpieces.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk