Engelsk-Norsk oversettelse av shelve

Oversettelse av ordet shelve fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

shelve på norsk

shelve
delayverb skrin, legge på hyllen
  timeverb legge på hyllen, utsette
Synonymer for shelve
Avledede ord av shelve
Liknende ord

 
 

Definisjoner av shelve
verb
1. shelve - place on a shelf; "shelve books"
  position, lay, pose, put, place, set cause to be in an appropriate place, state, or relation
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
shelve som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) shelveshelvingshelved
Indikativ
1. Presens
ishelve
youshelve
heshelves
weshelve
youshelve
theyshelve
8. Presens perfektum
ihave shelved
youhave shelved
hehas shelved
wehave shelved
youhave shelved
theyhave shelved
2. Preteritum (Fortid)
ishelved
youshelved
heshelved
weshelved
youshelved
theyshelved
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad shelved
youhad shelved
hehad shelved
wehad shelved
youhad shelved
theyhad shelved
4a. Presens futurum
iwill shelve
youwill shelve
hewill shelve
wewill shelve
youwill shelve
theywill shelve
11a. Preteritum futurum
iwill have shelved
youwill have shelved
hewill have shelved
wewill have shelved
youwill have shelved
theywill have shelved
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould shelve
youwould shelve
hewould shelve
wewould shelve
youwould shelve
theywould shelve
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have shelved
youwould have shelved
hewould have shelved
wewould have shelved
youwould have shelved
theywould have shelved
Konjunktiv
6. Subject
ishelve
youshelve
heshelve
weshelve
youshelve
theyshelve
13. Present perfect
ihave shelved
youhave shelved
hehave shelved
wehave shelved
youhave shelved
theyhave shelved
Preteritum (Fortid)
ishelved
youshelved
heshelved
weshelved
youshelved
theyshelved
Pluperfect
ihad shelved
youhad shelved
hehad shelved
wehad shelved
youhad shelved
theyhad shelved
Imperativ
Bekreftende
youshelve
weLet's shelve
youshelve
Nektende
youdon't shelve! (do not shelve)
youdon't shelve! (do not shelve)
Dine siste søk