Engelsk-Norsk oversettelse av skip

Oversettelse av ordet skip fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

skip på norsk

skip
generalverb hoppe, skipp
  omitverb hoppe over, utelate
Synonymer for skip
Avledede ord av skip
Anagram av skip
Liknende ord

 
 

Definisjoner av skip
subst.
1. skip - a gait in which steps and hops alternate
  gait a person's manner of walking
verb
1. skip - bound off one point after another
  ricochet, take a hop, rebound, bound, recoil, resile, spring, reverberate, bounce form the boundary of; be contiguous to
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
skip som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) skipskippingskipped
Indikativ
1. Presens
iskip
youskip
heskips
weskip
youskip
theyskip
8. Presens perfektum
ihave skipped
youhave skipped
hehas skipped
wehave skipped
youhave skipped
theyhave skipped
2. Preteritum (Fortid)
iskipped
youskipped
heskipped
weskipped
youskipped
theyskipped
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad skipped
youhad skipped
hehad skipped
wehad skipped
youhad skipped
theyhad skipped
4a. Presens futurum
iwill skip
youwill skip
hewill skip
wewill skip
youwill skip
theywill skip
11a. Preteritum futurum
iwill have skipped
youwill have skipped
hewill have skipped
wewill have skipped
youwill have skipped
theywill have skipped
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould skip
youwould skip
hewould skip
wewould skip
youwould skip
theywould skip
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have skipped
youwould have skipped
hewould have skipped
wewould have skipped
youwould have skipped
theywould have skipped
Konjunktiv
6. Subject
iskip
youskip
heskip
weskip
youskip
theyskip
13. Present perfect
ihave skipped
youhave skipped
hehave skipped
wehave skipped
youhave skipped
theyhave skipped
Preteritum (Fortid)
iskipped
youskipped
heskipped
weskipped
youskipped
theyskipped
Pluperfect
ihad skipped
youhad skipped
hehad skipped
wehad skipped
youhad skipped
theyhad skipped
Imperativ
Bekreftende
youskip
weLet's skip
youskip
Nektende
youdon't skip! (do not skip)
youdon't skip! (do not skip)
Dine siste søk