Engelsk-Norsk oversettelse av skittle

Oversettelse av ordet skittle fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

skittle på norsk

skittle
gamessubst. kjegle [u]
Synonymer for skittle
Avledede ord av skittle
Liknende ord

 
 

Definisjoner av skittle
verb
1. skittle - play skittles
  bowl engage in the sport of bowling; "My parents like to bowl on Friday nights"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk