Engelsk-Norsk oversettelse av slew

Oversettelse av ordet slew fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

slew på norsk

slew
naturesubst. torvmyr [n], sumpmark [u], kliss [n], myr [u]
  vehiclesverb svingkrok
Synonymer for slew
Avledede ord av slew
Liknende ord

 
 

Dine siste søk