Engelsk-Norsk oversettelse av take down

Oversettelse av ordet take down fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

take down på norsk

take down
takeverb skrive ned, skrive opp, antegne
  objectsverb ta ned
Synonymer for take down
Antonymer for take down
Liknende ord

 
 

Dine siste søk