Engelsk-Norsk oversettelse av take in

Oversettelse av ordet take in fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

take in på norsk

take in
expenseverb inkludere, omfatte, iberegne
  jokeverb lure, narre
  possibilityverb dekke, innbefatte
  clothingverb ta inn
  personverb motta
Synonymer for take in
Antonymer for take in
Anagram av take in
Liknende ord

 
 

Dine siste søk