Engelsk-Norsk oversettelse av take on

Oversettelse av ordet take on fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

take on på norsk

take on
employmentverb sysselsette, ansette, gi arbeid til
  colorverb anta,
Synonymer for take on
Anagram av take on
Liknende ord

 
 

Dine siste søk