Engelsk-Norsk oversettelse av tapered

Oversettelse av ordet tapered fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tapered på norsk

tapered
shapeadjektiv spisset
Synonymer for tapered
Anagram av tapered
Liknende ord

 
 

Definisjoner av tapered
adjektiv
1. tapered - becoming gradually narrower; "long tapering fingers"; "trousers with tapered legs"
  tapering, narrowing
  narrow limited in size or scope; "the narrow sense of a word"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk