Engelsk-Norsk oversettelse av tauten

Oversettelse av ordet tauten fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tauten på norsk

tauten
generalverb spenne, strekk
  musclesverb spennes, spenne
Synonymer for tauten
Anagram av tauten
Liknende ord

 
 

Definisjoner av tauten
verb
1. tauten - make taut or tauter; "tauten a rope"
  firm
  fasten, tighten attach to; "They fastened various nicknames to each other"
2. tauten - become taut or tauter; "Your muscles will firm when you exercise regularly"; "the rope tautened"
  firm
  tighten become tight or tighter; "The rope tightened"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
tauten som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) tautentauteningtautened
Indikativ
1. Presens
itauten
youtauten
hetautens
wetauten
youtauten
theytauten
8. Presens perfektum
ihave tautened
youhave tautened
hehas tautened
wehave tautened
youhave tautened
theyhave tautened
2. Preteritum (Fortid)
itautened
youtautened
hetautened
wetautened
youtautened
theytautened
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad tautened
youhad tautened
hehad tautened
wehad tautened
youhad tautened
theyhad tautened
4a. Presens futurum
iwill tauten
youwill tauten
hewill tauten
wewill tauten
youwill tauten
theywill tauten
11a. Preteritum futurum
iwill have tautened
youwill have tautened
hewill have tautened
wewill have tautened
youwill have tautened
theywill have tautened
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould tauten
youwould tauten
hewould tauten
wewould tauten
youwould tauten
theywould tauten
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have tautened
youwould have tautened
hewould have tautened
wewould have tautened
youwould have tautened
theywould have tautened
Konjunktiv
6. Subject
itauten
youtauten
hetauten
wetauten
youtauten
theytauten
13. Present perfect
ihave tautened
youhave tautened
hehave tautened
wehave tautened
youhave tautened
theyhave tautened
Preteritum (Fortid)
itautened
youtautened
hetautened
wetautened
youtautened
theytautened
Pluperfect
ihad tautened
youhad tautened
hehad tautened
wehad tautened
youhad tautened
theyhad tautened
Imperativ
Bekreftende
youtauten
weLet's tauten
youtauten
Nektende
youdon't tauten! (do not tauten)
youdon't tauten! (do not tauten)
Dine siste søk