Engelsk-Norsk oversettelse av tea cart

Oversettelse av ordet tea cart fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tea cart på norsk

tea cart
generalsubst. tevogn [u]
Synonymer for tea cart
Anagram av tea cart
Liknende ord

 
 

Dine siste søk