Engelsk-Norsk oversettelse av tears

Oversettelse av ordet tears fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tears på norsk

tears
sorrowsubst. tårer [p]
Synonymer for tears
Avledede ord av tears
Anagram av tears
Eksempler med oversettelse
They're tears of joy.
She cried crocodile tears when he left.
Tom spoke with tears in his voice.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk