Engelsk-Norsk oversettelse av unforgiving

Oversettelse av ordet unforgiving fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

unforgiving på norsk

unforgiving
general? uforsonlig
Synonymer for unforgiving
Antonymer for unforgiving
Avledede ord av unforgiving
Liknende ord

 
 

Definisjoner av unforgiving
adjektiv
1. unforgiving - unwilling or unable to forgive or show mercy; "a surly unforgiving old woman"
  forgiving inclined or able to forgive and show mercy; "a kindly forgiving nature"; "a forgiving embrace to the naughty child"
  revengeful, vengeful, vindictive disposed to seek revenge or intended for revenge; "more vindictive than jealous love"- Shakespeare; "punishments...essentially vindictive in their nature"- M.R.Cohen
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk