Engelsk-Norsk oversettelse av unlock

Oversettelse av ordet unlock fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

unlock på norsk

unlock
mysteryverb finne nøkkelen til
  doorverb låse opp
  truthverb avsløre
Synonymer for unlock
Antonymer for unlock
Avledede ord av unlock
Liknende ord

 
 

Definisjoner av unlock
verb
1. unlock - become unlocked; "The door unlocked from the inside"
  lock become rigid or immoveable; "The therapist noticed that the patient's knees tended to lock in this exercise"
  lock become rigid or immoveable; "The therapist noticed that the patient's knees tended to lock in this exercise"
  disengage become free; "in neutral, the gears disengage"
2. unlock - open the lock of; "unlock the door"
  lock become rigid or immoveable; "The therapist noticed that the patient's knees tended to lock in this exercise"
  open up, open talk freely and without inhibition
3. unlock - set free or release
  disengage, withdraw become free; "in neutral, the gears disengage"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
unlock som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) unlockunlockingunlocked
Indikativ
1. Presens
iunlock
youunlock
heunlocks
weunlock
youunlock
theyunlock
8. Presens perfektum
ihave unlocked
youhave unlocked
hehas unlocked
wehave unlocked
youhave unlocked
theyhave unlocked
2. Preteritum (Fortid)
iunlocked
youunlocked
heunlocked
weunlocked
youunlocked
theyunlocked
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad unlocked
youhad unlocked
hehad unlocked
wehad unlocked
youhad unlocked
theyhad unlocked
4a. Presens futurum
iwill unlock
youwill unlock
hewill unlock
wewill unlock
youwill unlock
theywill unlock
11a. Preteritum futurum
iwill have unlocked
youwill have unlocked
hewill have unlocked
wewill have unlocked
youwill have unlocked
theywill have unlocked
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould unlock
youwould unlock
hewould unlock
wewould unlock
youwould unlock
theywould unlock
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have unlocked
youwould have unlocked
hewould have unlocked
wewould have unlocked
youwould have unlocked
theywould have unlocked
Konjunktiv
6. Subject
iunlock
youunlock
heunlock
weunlock
youunlock
theyunlock
13. Present perfect
ihave unlocked
youhave unlocked
hehave unlocked
wehave unlocked
youhave unlocked
theyhave unlocked
Preteritum (Fortid)
iunlocked
youunlocked
heunlocked
weunlocked
youunlocked
theyunlocked
Pluperfect
ihad unlocked
youhad unlocked
hehad unlocked
wehad unlocked
youhad unlocked
theyhad unlocked
Imperativ
Bekreftende
youunlock
weLet's unlock
youunlock
Nektende
youdon't unlock! (do not unlock)
youdon't unlock! (do not unlock)
Dine siste søk