Engelsk-Norsk oversettelse av wedding-party

Oversettelse av ordet wedding-party fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

wedding-party på norsk

wedding-party
general? bryllup
Eksempler med oversettelse
The bride was wearing a white wedding dress.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk