Engelsk-Norsk oversettelse av whet

Oversettelse av ordet whet fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

whet på norsk

whet
knifeverb bryne, slipe, kvesse
Synonymer for whet
Avledede ord av whet
Liknende ord

 
 

Definisjoner av whet
verb
1. whet - sharpen by rubbing, as on a whetstone
  sharpen become sharp or sharper; "The debate sharpened"
2. whet - make keen or more acute; "whet my appetite"
  quicken
  stimulate, excite, stir cause to be alert and energetic; "Coffee and tea stimulate me"; "This herbal infusion doesn't stimulate"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk