Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord yak. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

yak som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) yakyakingyaked
Indikativ
1. Presens
iyak
youyak
heyaks
weyak
youyak
theyyak
8. Presens perfektum
ihave yaked
youhave yaked
hehas yaked
wehave yaked
youhave yaked
theyhave yaked
2. Preteritum (Fortid)
iyaked
youyaked
heyaked
weyaked
youyaked
theyyaked
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad yaked
youhad yaked
hehad yaked
wehad yaked
youhad yaked
theyhad yaked
4a. Presens futurum
iwill yak
youwill yak
hewill yak
wewill yak
youwill yak
theywill yak
11a. Preteritum futurum
iwill have yaked
youwill have yaked
hewill have yaked
wewill have yaked
youwill have yaked
theywill have yaked
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould yak
youwould yak
hewould yak
wewould yak
youwould yak
theywould yak
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have yaked
youwould have yaked
hewould have yaked
wewould have yaked
youwould have yaked
theywould have yaked
Konjunktiv
6. Subject
iyak
youyak
heyak
weyak
youyak
theyyak
13. Present perfect
ihave yaked
youhave yaked
hehave yaked
wehave yaked
youhave yaked
theyhave yaked
Preteritum (Fortid)
iyaked
youyaked
heyaked
weyaked
youyaked
theyyaked
Pluperfect
ihad yaked
youhad yaked
hehad yaked
wehad yaked
youhad yaked
theyhad yaked
Imperativ
Bekreftende
youyak
weLet's yak
youyak
Nektende
youdon't yak! (do not yak)
youdon't yak! (do not yak)