Engelsk-Spansk oversettelse av agelong

Oversettelse av ordet agelong fra engelsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

agelong på spansk

agelong
general? secular
Synonymer for agelong
adjektiv long
Liknende ord

 
 

Definisjoner av agelong
adjektiv
1. agelong - lasting through all time; "agelong struggle for freedom"
  long having or being more than normal or necessary:"long on brains"; "in long supply"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk