Engelsk-Spansk oversettelse av asphyxiate

Oversettelse av ordet asphyxiate fra engelsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

asphyxiate på spansk

asphyxiate
crimeverb sofocar, asfixiar, ahogar
Synonymer for asphyxiate
Avledede ord av asphyxiate
Liknende ord

 
 

asphyxiate som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) asphyxiateasphyxiatingasphyxiated
Indikativ
1. Presens
iasphyxiate
youasphyxiate
heasphyxiates
weasphyxiate
youasphyxiate
theyasphyxiate
8. Presens perfektum
ihave asphyxiated
youhave asphyxiated
hehas asphyxiated
wehave asphyxiated
youhave asphyxiated
theyhave asphyxiated
2. Preteritum (Fortid)
iasphyxiated
youasphyxiated
heasphyxiated
weasphyxiated
youasphyxiated
theyasphyxiated
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad asphyxiated
youhad asphyxiated
hehad asphyxiated
wehad asphyxiated
youhad asphyxiated
theyhad asphyxiated
4a. Presens futurum
iwill asphyxiate
youwill asphyxiate
hewill asphyxiate
wewill asphyxiate
youwill asphyxiate
theywill asphyxiate
11a. Preteritum futurum
iwill have asphyxiated
youwill have asphyxiated
hewill have asphyxiated
wewill have asphyxiated
youwill have asphyxiated
theywill have asphyxiated
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould asphyxiate
youwould asphyxiate
hewould asphyxiate
wewould asphyxiate
youwould asphyxiate
theywould asphyxiate
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have asphyxiated
youwould have asphyxiated
hewould have asphyxiated
wewould have asphyxiated
youwould have asphyxiated
theywould have asphyxiated
Konjunktiv
6. Subject
iasphyxiate
youasphyxiate
heasphyxiate
weasphyxiate
youasphyxiate
theyasphyxiate
13. Present perfect
ihave asphyxiated
youhave asphyxiated
hehave asphyxiated
wehave asphyxiated
youhave asphyxiated
theyhave asphyxiated
Preteritum (Fortid)
iasphyxiated
youasphyxiated
heasphyxiated
weasphyxiated
youasphyxiated
theyasphyxiated
Pluperfect
ihad asphyxiated
youhad asphyxiated
hehad asphyxiated
wehad asphyxiated
youhad asphyxiated
theyhad asphyxiated
Imperativ
Bekreftende
youasphyxiate
weLet's asphyxiate
youasphyxiate
Nektende
youdon't asphyxiate! (do not asphyxiate)
youdon't asphyxiate! (do not asphyxiate)
Dine siste søk