Engelsk-Spansk oversettelse av familial

Oversettelse av ordet familial fra engelsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

familial på spansk

familial
generaladjektiv familiar, de familia
  familyadjektiv familiar, de familia
Synonymer for familial
Avledede ord av familial
Eksempler med oversettelse
We celebrated Christmas with a familial lunch.
Liknende ord

 
 

Definisjoner av familial
adjektiv
1. familial - occurring among members of a family usually by heredity; "an inherited disease"; "familial traits"; "genetically transmitted features"
  genetic, hereditary, inherited, transmitted, transmissible
  heritable, inheritable capable of being inherited; "inheritable traits such as eye color"; "an inheritable title"
2. familial - relating to or having the characteristics of a family; "children of the same familial background"; "familial aggregation"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk