Engelsk-Spansk oversettelse av front side

Oversettelse av ordet front side fra engelsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

front side på spansk

front side
general? parte delantera
Eksempler med oversettelse
No student has ever complained of pains in the front lobe of the left side of the brain.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk