Engelsk-Spansk oversettelse av hearten

Oversettelse av ordet hearten fra engelsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

hearten på spansk

hearten
hopeverb animar, alentar
  encourageverb animar, alentar, estimular, exhortar
Synonymer for hearten
Antonymer for hearten
Avledede ord av hearten
Anagram av hearten
Liknende ord

 
 

hearten som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) heartenhearteningheartened
Indikativ
1. Presens
ihearten
youhearten
heheartens
wehearten
youhearten
theyhearten
8. Presens perfektum
ihave heartened
youhave heartened
hehas heartened
wehave heartened
youhave heartened
theyhave heartened
2. Preteritum (Fortid)
iheartened
youheartened
heheartened
weheartened
youheartened
theyheartened
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad heartened
youhad heartened
hehad heartened
wehad heartened
youhad heartened
theyhad heartened
4a. Presens futurum
iwill hearten
youwill hearten
hewill hearten
wewill hearten
youwill hearten
theywill hearten
11a. Preteritum futurum
iwill have heartened
youwill have heartened
hewill have heartened
wewill have heartened
youwill have heartened
theywill have heartened
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould hearten
youwould hearten
hewould hearten
wewould hearten
youwould hearten
theywould hearten
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have heartened
youwould have heartened
hewould have heartened
wewould have heartened
youwould have heartened
theywould have heartened
Konjunktiv
6. Subject
ihearten
youhearten
hehearten
wehearten
youhearten
theyhearten
13. Present perfect
ihave heartened
youhave heartened
hehave heartened
wehave heartened
youhave heartened
theyhave heartened
Preteritum (Fortid)
iheartened
youheartened
heheartened
weheartened
youheartened
theyheartened
Pluperfect
ihad heartened
youhad heartened
hehad heartened
wehad heartened
youhad heartened
theyhad heartened
Imperativ
Bekreftende
youhearten
weLet's hearten
youhearten
Nektende
youdon't hearten! (do not hearten)
youdon't hearten! (do not hearten)
Dine siste søk