Engelsk-Spansk oversettelse av mitigate

Oversettelse av ordet mitigate fra engelsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

mitigate på spansk

mitigate
easeverb mitigar, atenuar
Synonymer for mitigate
Avledede ord av mitigate
Liknende ord

 
 

Definisjoner av mitigate
verb
1. mitigate - make less severe or harsh; "mitigating circumstances"
  minify, decrease, lessen decrease in size, extent, or range; "The amount of homework decreased towards the end of the semester"; "The cabin pressure fell dramatically"; "her weight fell to under a hundred pounds"; "his voice fell to a whisper"
  lighten, relieve become lighter; "The room lightened up"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk