Engelsk-Spansk oversettelse av null

Oversettelse av ordet null fra engelsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

null på spansk

null
lawadjektiv nulo
Synonymer for null
Avledede ord av null
Eksempler med oversettelse
There are people to whom, null is a positive number.
Liknende ord

 
 

Definisjoner av null
adjektiv
1. null - lacking any legal or binding force; "null and void"
  void
  invalid no longer valid; "the license is invalid"
  jurisprudence, law the branch of philosophy concerned with the law and the principles that lead courts to make the decisions they do
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk