Engelsk-Spansk oversettelse av oppressive

Oversettelse av ordet oppressive fra engelsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

oppressive på spansk

oppressive
generaladjektiv opresivo
  heatadjektiv sofocante
Synonymer for oppressive
Avledede ord av oppressive
Liknende ord

 
 

Definisjoner av oppressive
adjektiv
1. oppressive - marked by unjust severity or arbitrary behavior; "the oppressive government"; "oppressive laws"; "a tyrannical parent"; "tyrannous disregard of human rights"
  tyrannical, tyrannous
  domineering tending to domineer
2. oppressive - weighing heavily on the senses or spirit; "the atmosphere was oppressive"; "oppressive sorrows"
  heavy darkened by clouds; "a heavy sky"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk