Engelsk-Spansk oversettelse av redoubtable

Oversettelse av ordet redoubtable fra engelsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

redoubtable på spansk

redoubtable
person - manadjektiv temible
Synonymer for redoubtable
Liknende ord

 
 

Definisjoner av redoubtable
adjektiv
1. redoubtable - worthy of respect or honor; "born of a redoubtable family"
  reputable having a good reputation; "a reputable business"; "a reputable scientist"; "a reputable wine"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk