Engelsk-Spansk oversettelse av sibilant

Oversettelse av ordet sibilant fra engelsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

sibilant på spansk

sibilant
linguisticssubst. sibilante [f]
Synonymer for sibilant
Avledede ord av sibilant
Liknende ord

 
 

Definisjoner av sibilant
subst.
1. sibilant - a consonant characterized by a hissing sound (like s or sh)
  fricative, fricative consonant, spirant a continuant consonant produced by breath moving against a narrowing of the vocal tract
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk