Engelsk-Spansk oversettelse av sidetrack

Oversettelse av ordet sidetrack fra engelsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

sidetrack på spansk

sidetrack
railwayssubst. desvío [m], vía apartadera [f]
  personverb desviar de su propósito
Synonymer for sidetrack
Liknende ord

 
 

Definisjoner av sidetrack
verb
1. sidetrack - wander from a direct or straight course
  depart, digress, straggle
  deviate, divert turn aside; turn away from
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk