Engelsk-Spansk oversettelse av spellbind

Oversettelse av ordet spellbind fra engelsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

spellbind på spansk

spellbind
attentionverb encantar, fascinar
Synonymer for spellbind
Avledede ord av spellbind
Liknende ord

 
 

spellbind som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) spellbindspellbindingspellbinded
Indikativ
1. Presens
ispellbind
youspellbind
hespellbinds
wespellbind
youspellbind
theyspellbind
8. Presens perfektum
ihave spellbinded
youhave spellbinded
hehas spellbinded
wehave spellbinded
youhave spellbinded
theyhave spellbinded
2. Preteritum (Fortid)
ispellbinded
youspellbinded
hespellbinded
wespellbinded
youspellbinded
theyspellbinded
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad spellbinded
youhad spellbinded
hehad spellbinded
wehad spellbinded
youhad spellbinded
theyhad spellbinded
4a. Presens futurum
iwill spellbind
youwill spellbind
hewill spellbind
wewill spellbind
youwill spellbind
theywill spellbind
11a. Preteritum futurum
iwill have spellbinded
youwill have spellbinded
hewill have spellbinded
wewill have spellbinded
youwill have spellbinded
theywill have spellbinded
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould spellbind
youwould spellbind
hewould spellbind
wewould spellbind
youwould spellbind
theywould spellbind
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have spellbinded
youwould have spellbinded
hewould have spellbinded
wewould have spellbinded
youwould have spellbinded
theywould have spellbinded
Konjunktiv
6. Subject
ispellbind
youspellbind
hespellbind
wespellbind
youspellbind
theyspellbind
13. Present perfect
ihave spellbinded
youhave spellbinded
hehave spellbinded
wehave spellbinded
youhave spellbinded
theyhave spellbinded
Preteritum (Fortid)
ispellbinded
youspellbinded
hespellbinded
wespellbinded
youspellbinded
theyspellbinded
Pluperfect
ihad spellbinded
youhad spellbinded
hehad spellbinded
wehad spellbinded
youhad spellbinded
theyhad spellbinded
Imperativ
Bekreftende
youspellbind
weLet's spellbind
youspellbind
Nektende
youdon't spellbind! (do not spellbind)
youdon't spellbind! (do not spellbind)
Dine siste søk