Engelsk-Spansk oversettelse av vaporize

Oversettelse av ordet vaporize fra engelsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

vaporize på spansk

vaporize
physicsverb evaporar, evaporarse
  atomizeverb atomizar, pulverizar
Synonymer for vaporize
Avledede ord av vaporize
Liknende ord

 
 

vaporize som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) vaporizevaporizingvaporized
Indikativ
1. Presens
ivaporize
youvaporize
hevaporizes
wevaporize
youvaporize
theyvaporize
8. Presens perfektum
ihave vaporized
youhave vaporized
hehas vaporized
wehave vaporized
youhave vaporized
theyhave vaporized
2. Preteritum (Fortid)
ivaporized
youvaporized
hevaporized
wevaporized
youvaporized
theyvaporized
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad vaporized
youhad vaporized
hehad vaporized
wehad vaporized
youhad vaporized
theyhad vaporized
4a. Presens futurum
iwill vaporize
youwill vaporize
hewill vaporize
wewill vaporize
youwill vaporize
theywill vaporize
11a. Preteritum futurum
iwill have vaporized
youwill have vaporized
hewill have vaporized
wewill have vaporized
youwill have vaporized
theywill have vaporized
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould vaporize
youwould vaporize
hewould vaporize
wewould vaporize
youwould vaporize
theywould vaporize
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have vaporized
youwould have vaporized
hewould have vaporized
wewould have vaporized
youwould have vaporized
theywould have vaporized
Konjunktiv
6. Subject
ivaporize
youvaporize
hevaporize
wevaporize
youvaporize
theyvaporize
13. Present perfect
ihave vaporized
youhave vaporized
hehave vaporized
wehave vaporized
youhave vaporized
theyhave vaporized
Preteritum (Fortid)
ivaporized
youvaporized
hevaporized
wevaporized
youvaporized
theyvaporized
Pluperfect
ihad vaporized
youhad vaporized
hehad vaporized
wehad vaporized
youhad vaporized
theyhad vaporized
Imperativ
Bekreftende
youvaporize
weLet's vaporize
youvaporize
Nektende
youdon't vaporize! (do not vaporize)
youdon't vaporize! (do not vaporize)
Dine siste søk