Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord warble. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

warble som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) warblewarblingwarbled
Indikativ
1. Presens
iwarble
youwarble
hewarbles
wewarble
youwarble
theywarble
8. Presens perfektum
ihave warbled
youhave warbled
hehas warbled
wehave warbled
youhave warbled
theyhave warbled
2. Preteritum (Fortid)
iwarbled
youwarbled
hewarbled
wewarbled
youwarbled
theywarbled
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad warbled
youhad warbled
hehad warbled
wehad warbled
youhad warbled
theyhad warbled
4a. Presens futurum
iwill warble
youwill warble
hewill warble
wewill warble
youwill warble
theywill warble
11a. Preteritum futurum
iwill have warbled
youwill have warbled
hewill have warbled
wewill have warbled
youwill have warbled
theywill have warbled
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould warble
youwould warble
hewould warble
wewould warble
youwould warble
theywould warble
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have warbled
youwould have warbled
hewould have warbled
wewould have warbled
youwould have warbled
theywould have warbled
Konjunktiv
6. Subject
iwarble
youwarble
hewarble
wewarble
youwarble
theywarble
13. Present perfect
ihave warbled
youhave warbled
hehave warbled
wehave warbled
youhave warbled
theyhave warbled
Preteritum (Fortid)
iwarbled
youwarbled
hewarbled
wewarbled
youwarbled
theywarbled
Pluperfect
ihad warbled
youhad warbled
hehad warbled
wehad warbled
youhad warbled
theyhad warbled
Imperativ
Bekreftende
youwarble
weLet's warble
youwarble
Nektende
youdon't warble! (do not warble)
youdon't warble! (do not warble)